Той се бие в гърдите, че е от партия Израждане! Той мрази Европейския съюз и иска референдум срещу еврото. Той твърди, че бъдещото евро изобразява сразен български лъв -- анатема! Убиха лева! Той е толкова ТЪП, че търси във фреската на Мадарския конник куче! КУЧЕ, моля ви се! Той си мисли, че Мадарският конник е св. Георги, може би? Боже, боже! Този пещерен изражденец дори не знае, че българските монети на гърба си имат изображение на Мадарския конник с въпросния лъв.  Този същият иска да  управлява България!